4.1 Bestuur

Het bestuur van Stichting Avondschool de Sprankel houdt toezicht op een goed verloop van het onderwijs en creëert randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de avondschool, o.a. op het gebied van financiën, personeelsbeleid, huisvesting en de toekomst van de school.

Samenstelling bestuur

– Mevrouw M.I. Koopman, voorzitter

– Dhr. H.W.E.O. Heijmans, penningmeester

– Mevrouw P. van Kessel, secretaris

Vervolg 4.2 Samenstelling