1.4 Stichting

Avondschool de Sprankel, 10 jaar!

Avondschool de Sprankel heeft zijn bestaansrecht na 10 jaar, meer dan bewezen.

Het kleinschalige initiatief van de doorstart, werd door twee docenten mogelijk gemaakt in een ruimte van de Katholieke kerk in Purmerend. Verschillende instanties en particulieren boden onze school ondersteuning d.m.v. giften en materialen.

Na nog  geen jaar kregen wij subsidie van de gemeente Purmerend en verhuisden wij naar de MLK. Daar zijn wij uitgegroeid tot een volwassen organisatie, met 9 medewerkers. Er is keihard gewerkt om Avondschool de Sprankel van de grond te krijgen, de voorzieningen die onze school biedt, zijn niet meer weg te denken in Purmerend en omgeving.

Wij werken op Avondschool de Sprankel iedere dinsdag- en donderdagavond en hebben de minimale leeftijd om bij ons te starten, verlaagd naar 16 jaar. Dit, omdat het voor oud-leerlingen van de Martin Luther King school www.mlking-schoolso.nl

als prettig wordt ervaren, om gelijk na het VO bij ons op de Avondschool de Sprankel in te kunnen stromen.

Avondschool de Sprankel is een kleinschalige, veilige school, waar een goede sfeer heerst en iedereen elkaar kent. Samen zorgen wij ervoor dat onze deelnemers zo goed mogelijk begeleid worden. Wij werken en tellen in ‘schooljaren’, net als iedere school, maar ons schooljaar loopt van september tot en met april.

De afgelopen jaren waren niet altijd eenvoudig, wij kregen met verdriet te maken i.v.m. een overlijden, maar er waren ook een aantal deelnemers die vanwege hun gezondheid niet meer naar de Avondschool konden terugkeren.

Vanwege de corona perikelen, kreeg ook onze school met enorme uitdagingen te maken. Het was voor ons allen moeilijk toen de school voor een periode moest sluiten, maar wij hebben door inzet van onze docenten verbinding weten te behouden met alle deelnemers. Toen de corona maatregelen werden opgeheven en de Avondschool weer open mocht, was iedereen meer dan enthousiast!

Feest!

Avondschool de Sprankel bestaat in 2023 10 jaar, en dat hebben wij op een zeer geslaagde manier gevierd! Zowel Kerst, als een 10 jarig jubileum zijn speciaal en vier je samen, daarom bezochten wij met de hele Avondschool de Sprankel op 28 december 2022 een bruisende familiemusical van het NKT, bij Theater de Purmaryn in Purmerend.

BeursVloer Waterlandse Uitdaging

In april 2022 hebben twee van onze docenten deelgenomen aan de Waterlandse Uitdaging www.waterlandseuitdaging.nl

Dit initiatief heeft geleid tot matches met;

Halverwege september installeerde Els Broers haar indrukwekkende apparatuur  om een mooie fotoreportage van onze deelnemers te maken.

Mw.mr.M.Sliphorst en notaris mw. N. van der Heijden gaven uitvoering aan

de gemaakte match middels een workshop WBTR.

Inmiddels zijn de statuten bij de notaris gewijzigd, zodat Stichting De Sprankel aan

de wettelijke eisen voldoet.

Bestuurswisseling

Per 01-05-2023 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Chruf is 10 jaar secretaris geweest en heeft zich met tomeloze energie, belangeloos ingezet voor Avondschool de Sprankel.

Als bestuurslid en secretaris heeft hij hiervoor bijgedragen tot oprichting, ontwikkeling en instandhouding. Reden genoeg om meer dan dankbaar te zijn voor al zijn inzet en succesvolle activiteiten. Chruf is en blijft docent op de donderdagavond.

Het secretariaat is na een uitvoerige overdracht, door mw. Pauline van Kessel overgenomen. Wij wensen haar een mooie samenwerking op onze leuke school!

Ambitie

In de komende 5 jaren wil Avondschool de Sprankel, doorgaan op de ingeslagen weg, verdergaan en onze werkwijze consolideren en intensiveren.

Ten slotte willen wij nog meer aandacht geven aan ‘verbinding’.