3.6 Sterren!

We zijn allemaal sterren en we verdienen het om te schitteren!

Meedoen in de samenleving(de participatiewet).

De Wet werk en bijstand(Wwb),de Wet sociale werkvoorziening(Wsw) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten(Wajong) gaan vanaf 2015 samen in een regeling: de Participatiewet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Het doel van deze wet is om mensen zo veel mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Ook onze ‘sterren’ hebben het recht om mee te mogen doen……..ook zij willen ’schitteren’, want participeren-is het belangrijkste!