2.1 Maatschappelijk

Maatschappelijk vraagstuk
Laagopgeleide en kwetsbare volwassenen met een verstandelijke beperking hebben moeite om mee te komen en mee te doen in de samenleving. Wij kijken met een lach naar het leven. Dat is een gedurfde houding, die levenslang leren vereist. Ieder mens heeft recht op kansen, maar niet elk kind, jongere of volwassene krijgt ze ook. Een onrechtvaardigheid die wij willen bestrijden en waartegenover wij optimisme en constant leren plaatsen. StichtingĀ Avondschool de Sprankel wil deze mensen ondersteunen en weerbaar maken. Wij willen ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid, laaggecijferd en digibetisme in de Nederlandse samenleving.

Vervolg 2.2 Missie