3.1 Deelnemer

Doelstellingen ten aanzien van de deelnemer

  • Het op peil houden en vergroten van het kennis- en vaardigheidsniveau
  • Het bevorderen van het leerplezier
  • Het vergroten van de sociale (zelf)redzaamheid
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen
  • Het doorbreken van het isolement en aangaan van sociale contacten buitenshuis
  • Het stimuleren van deelname aan georganiseerde activiteiten (maatschappelijke participatie)
    En eventueel t.a.v. enkele deelnemers:

Het doorstromen naar een vervolgopleiding of (on)betaald werk, al dan niet met ondersteuning.

Vervolg 3.2 Schoolniveau