3.3 Stichting

Doelstelling Stichting Avondschool de Sprankel

  • Stichting Avondschool de Sprankel is opgericht om hulp te bieden aan mensen die het het hardst nodig hebben en de belangen van het avondonderwijs aan volwassenen met een leerachterstand te behartigen en de positie ervan te verbeteren.

Vervolg 3.4 Samenleving