6.0 Jaarverslag 2014/2015

Schooljaar 2014 / 2015

Tot aan de zomer maakten wij gebruik van de Koepelkerk in Purmerend. De kerk kon ons voor één avond in de week ruimte bieden. Tot onze verrassing bleek de directeur van de Martin Luther Kingschool, Wim Mensinga, bereid om ons twee avonden in de week een lesplaats aan te bieden.

We zijn in de zomervakantie verhuisd naar het nieuwe gebouw van de Z.M.L.K. school. Door die uitbreiding naar twee avonden konden wij de wachtlijst direct wegwerken, als we nieuwe vrijwilligers konden vinden!

Geluk heeft altijd een vervolg zo merkten wij, want we hebben drie nieuwe leerkrachten gevonden die alle drie een ruime ervaring hebben in het onderwijs en ook met ‘speciale’ kinderen. Het zijn Brigitte Hinke, Corrie Debets en Elly van de Waerdt. Met zijn drieën ‘ bemannen’ ze de dinsdagavond op een gezellige, maar professionele wijze! Wat ‘ zakelijke’ kant van de avondschool betreft zat het tij ook mee. De belastingdienst heeft ‘De Sprankel ‘ aangemerkt als ANBI instelling. Daarnaast hebben we ook financiële ondersteuning gekregen. Van een aantal particulieren kregen wij geld toegeschoven. Tot ons geluk zijn we door de Lions Purmerend tot ‘project’ aangewezen. Naast een gift is ook de opbrengst van de boekenmarkt en de poffertjesverkoop ten goede gekomen aan de avondschool. Ook heeft de Stichting Eiercentrale Purmerend een flinke donatie gedaan. Met de gemeente Purmerend zijn wij tot slot in bespreking over een mogelijke subsidie.

Stichting Avondschool de Sprankel borgen!

Stichting Avondschool de Sprankel is op 7 maart 2014 opgericht en voortgekomen uit Avondschool de Sprankel voor volwassenen. Het bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag van Stichting Avondschool de Sprankel.
Stichting Avondschool de Sprankel bestaat dankzij de steun van donateurs en subsidie.

Zoals wij in onze nieuwsbrief rond Kerst 2014 al berichtten is de avondschool uitgebreid naar twee avonden.
Wim Mensinga is directeur van de Martin Luther Kingschool in Purmerend, hij heeft ons aangeboden om vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 2014-2015, op dinsdag- en donderdagavond gebruik te maken van zijn school.
Na het gesprek met Wim Mensinga konden wij grote stappen zetten…
Wij hebben iedereen gebeld en de wachtlijst direct leeggemaakt want , alle deelnemers wilden graag meedoen!
Vervolgens hebben wij 3 nieuwe topdocenten aangenomen. Chruf van Kempen en Miriam Koopman dragen zorg voor het inwerken en het begeleiden bij het opstarten van de 2 avonden in de nieuwe setting.
Wij zijn op 09-09-2014 en 11-09-2014 met twee groepen gestart. De reacties van de nieuwe docenten, de deelnemers, maar ook nieuwe aanmeldingen, waren meer dan goed.
De Lions Club Purmerend Marktstaede, heeft de Avondschool de Sprankel gekozen tot project van het jaar!
Ook zijn we verhuisd naar het gebouw van de Martin Luther Kingschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Onze deelnemers vallen in dezelfde doelgroep en voelen zich goed en veilig in deze gestructureerde, schoolse omgeving. Tot ons genoegen hebben alle deelnemers aangegeven dat ze volgend schooljaar weer aan de avondschool willen deelnemen. Ook de vijf vrijwilligers en het bestuur zijn in schooljaar 2015-2016 met enthousiasme verder gegaan.

Inmiddels is de wachtlijst behoorlijk geslonken. Nog maar enkele kandidaten wachten op plaatsing. Ook hebben we het afgelopen jaar een slag gemaakt met de aanschaf van materialen, dankzij giften. Zo hebben we o.a. vier tablets en laptops weten aan te schaffen. Onze deelnemers kunnen wij in beperkte mate van hun ‘digibetisme’ af helpen. Het is prachtig om te zien hoe snel de deelnemers informatie oppakken en zich echt lijken te ontwikkelen op de avondschool.