2.2 Missie

Missie

Stichting Avondschool de Sprankel wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen kunnen meekomen en meedoen in de samenleving.
Stichting Avondschool de Sprankel draagt daaraan bij door middel van basiseducatie op maat, met nadruk op lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale – en digitale vaardigheden in een laagdrempelige locatie. Stichting Avondschool de Sprankel levert daarmee een bijdrage aan het geletterd maken van haar doelgroep en daarmee aan het verder terugdringen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid in de Nederlandse samenleving.

Vervolg 2.3 Visie