3. Doelstellingen en doelgroep

Stichting Avondschool de Sprankel werkt in de praktijk o.a. aan de volgende concrete doelen en heeft ze als doelstelling in haar statuten opgenomen:

3.1 Deelnemer

3.2 Schoolniveau

3.3 Stichting

3.4 Samenleving

3.5 Doelgroep

3.6 Sterren