3.5 Doelgroep

Doelgroep

De doelgroep van StichtingĀ Avondschool de Sprankel bestaat uit volwassenen vanaf 16 jaar, met een verstandelijke beperking die zich willen ontwikkelen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen, Engelse taal, creatieve momenten of digitale vaardigheden en die niet terecht kunnen in het reguliere volwassenenonderwijs.

Vervolg 3.6 Sterren!