3.4 Samenleving

Doelstellingen t.a.v. de Nederlandse samenleving

  • Het beter bereiken van de doelgroep van (zeer) laagopgeleide volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Het leveren van een bijdrage aan het verder terugdringen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid

Vervolg 3.5 Doelgroep