5. Financiële informatie

Beloningsbeleid Stichting Avondschool De Sprankel Bestuursleden krijgen een vaste onkostenvergoeding per half jaar. Docenten krijgen een vaste onkostenvergoeding per lesmaand (8 maanden per jaar). De vergoeding kan jaarlijks worden bijgesteld. De vergoeding wordt zo vastgesteld dat deze lager is dan het wettelijk vastgelegde maximum bedrag.

ANBI Stichting de Sprankel
RSIN, fiscaalnummer:
8537.99.647